Reglament

REGLAMENT DE LA CURSA “3ª CURSA BARCELONA EN MARXA CONTRA EL CÀNCER – AECC”

1. Data i lloc de celebració

La “3ª Cursa Barcelona en marxa contra el càncer” es celebrarà diumenge 8 de desembre. El punt de sortida serà al Parc del Fòrum de Barcelona (plaça dels Auditoris) i comptarà amb tres distàncies: 5 km, 10 km i una marxa de 2,5 quilòmetres.

2. Organització

La cursa està organitzada per l’Associació Espanyola Contra el Càncer – Catalunya.

3. Participació

La cursa és oberta a tothom que s’hi inscrigui prèviament a través dels mitjans establerts, sempre que siguin majors de 18 anys en data 8/12/2019. Els menors d’edat hi podran participar en les categories indicades amb la corresponent autorització del pare/mare/tutor legal.

4. Categories i modalitats

Els circuits són urbans i transcorren pel recinte del Parc del Fòrum i el Port de Sant Adrià de Besòs. Es compta amb les següents categories:

  • Cursa de 5km (09:30h). Cronometrada. Hi podran participar els corredors nascuts abans del 2007.
  • Cursa de 10km (10:15h). Cronometrada. Hi podran participar els nascuts abans del 2007.
  • Marxa de 2,5km (11:15h). Circuit d’aproximadament 2’5 quilòmetres, no competitiu (tothom guanya!). Està dirigida als qui no vulguin córrer o competir i vulguin col·laborar amb l’AECC. Està oberta a participants de totes les edats i a famílies.

5. Punts d’inscripció

Les inscripcions es podran fer per internet a la web www.aeccenmarxabarcelona.org i presencialmenta la seu de la AECC a la Travessera de les Corts.

Les inscripcions es tancaran el 4 de desembre. No s’admetran inscripcions el dia de la cursa, llevat que en quedin de disponibles.

Els preus de la inscripció seran:

  • A. Bàsica 2,5K: 10€
  • B. Bàsica 5k: 15€
  • C. Bàsica 10k: 15€
  • D. Dorsal “Jo investigo”: 25€ Donatiu extra a la causa

6. Recollida de dorsals i xips

  • Dies i horaris: 5/12, de 15h a 20h i 6/12 de 10h a 20h
  • Espai: Seu de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (Travessera de les Corts, 268) i al Parc del Fòrum de Barcelona, el dia de la Cursa.

Per a poder recollir els dorsals, tots els participants hauran de mostrar el comprovant d’inscripció i el DNI. En el cas que el reculli una tercera persona, s’haurà de lliurar una autorització signada i una fotocòpia del DNI.

7. Avituallaments

Hi haurà un punt d’avituallament intermedi pels participants en la cursa de 10 i un punt d’avituallament final per a totes les modalitats de cursa.

8. Regals i trofeus

Tots els participants rebran una samarreta tècnica commemorativa i una bossa del corredor amb regals dels col·laboradors al recollir el dorsal.

Es lliuraran trofeus als tres primers classificats de cada categoria de les curses de 5 i 10 quilòmetres.

La marxa no té caràcter competitiu, per tant no es lliuraran trofeus.

9. Resultats i classificacions

Els resultats es publicaran a través del web de la Cursa i des d’allà es podrà descarregar el diploma.

Les reclamacions sobre les classificacions s’hauran de presentar a l’organització per escrit fins a 30 minuts després d’haver fet públics els resultats. La decisió de l’organització serà inapel·lable.

10. Responsabilitat

Tots els participants inscrits a la cursa en les diverses modalitats estan coberts per l’assegurança de responsabilitat civil i una assegurança esportiva. No obstant, qualsevol participant admet i reconeix trobar-se apte físicament per participar a la cursa sense risc per a ell o per a tercers.

Per això l’organització declina qualsevol responsabilitat de danys que poguessin derivar-se de l’incompliment de la responsabilitat per part dels inscrits participants. L’organització disposarà durant el circuit de mitjans d’atenció sanitària.

El temps màxim per realitzar la cursa de 10km serà de 90 minuts i el temps de tall al quilòmetre 5 serà de 45 minuts. La cursa de 5km tindrà un tall de 45 minuts. Pel que fa a la marxa, no hi haurà límit de temps.

11. Publicació de llistes amb nom dels participants

Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe, any de naixement i marca personal siguin publicats a les llistes d’inscrits, així com a les de resultats, si acaben la cursa seguint la normativa establerta i havent utilitzat un xip amb tecnologia MyLaps.

12. Autorització d’imatges

El fet d’inscriure’s a la cursa autoritza expressament a l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitaris produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

13. Acceptació del reglament

La inscripció a la cursa comporta l’acceptació total del present reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament reflectit i/o regulat serà decidit en darrera instància per l’organització, que aplicarà la IAAF 2015-2016.

14. Inscripció no anul·lable

No és possible l’anul·lació d’una inscripció ni el retorn de l’import de la inscripció. El participant, però, podrà sol·licitar el canvi de nom. Un cop quedi tancat el període d’inscripcions en els termes expressats en el punt 5, no s’acceptaran sol·licituds de canvi de nom.

15. Tractament de les dades personals

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els participants accepten amb la inscripció que les seves dades siguin incorporades a la base de dades “Cursa en marxa contra el càncer Barcelona” titularitat d’AECC Catalunya (CIF G281197564), amb l’objectiu de gestionar la seva participació a la cursa, organitzadora de la cursa, així com a empreses col·laboradores amb la finalitat de remetre-li informació d’interès (en relació a la present cursa, divulgativa o de caràcter comercial).

Els participants podran revocar en qualsevol moment aquesta autorització dirigint-se a AECC (domicili social) o bé al correu info@aeccenmarxabarcelona.org

16. Canvis de reglament

L’organització es reserva el dret a fer canvis al reglament si així ho considera, sempre comunicant-ho als inscrits a través del correu electrònic.

CONSIDERACIÓ FINAL:

Tot allò no previst en el Reglament es regirà per les Normes Generals de Competició de la FCA, RFFA i l’IAAF, per la temporada 2015-2016.